12 apoštolů litoměřického plavání

20.04.2006 -
Ten nadpis musím trochu poopravit - nejsou to jen litoměřičtí plavci, ale také lovosičtí a roudničtí. Zkrátka plavci z toho našeho okresu. Zvláštní je, že jsem je nemusel ani moc přemlouvat. Ti starší si chtěli zkusit, zdali TO ještě vydrží, a ti mladší jaké TO je ... Řeč je o plavecké výzvě - štafetovém závodu na čtyřiadvacethodin, který jsme zorganizovali ve dnech 11.-12.3.2006 v litoměřickém bazénu možná jako předzvěst budoucí každoroční tradice (? J ).

Plavání je krásný sport - nepotřebujete k němu žádný aparát, složité technické pomůcky, nebo protihráče, kterého musíte složit; všechno, co potřebujete je voda ...

Ve starém Římě se plavání těšilo veliké vážnosti, neboť znalost plavání se v tu dobu řadila k základnímu vzdělání každého člověka. Plavání má spousty podob - plavání na volné vodě - v jezerech, řekách i mořích, plavání v bazénu otevřeném i krytém. Plavání v bazénu může někomu připadat jako v akváriu. Zdání však klame - každý bazén má svého genia loci - některý Ti přijde příliš dlouhý, jiný hluboký, jeden pomalý, druhý rychlý ... na všechny si vzpomeneš, když hodiny a hodiny trávíš s hlavou pod vodou - při plaveckém tréninku. Sport, který se pyšní možná nejmenším počtem dopingových afér, má výsledky vykoupené jedním z nejtvrdších typů tréninku. Pro představu nezasvěcených - plavci trénují cca takovou denní kilometráž jako atleti nebo veslaři (10-15km), jen s tím rozdílem, že jedni nemají pohyb ztížen odporem vody a druzí jej překonávají na tvarované lodi. Atlet nebo veslař si mohou svůj trénink zpestřit pohledem na okolí. Plavec vidí v bazénu celé hodiny pověstné dlaždičky a „T“ /značka před koncem bazénu – poznámka autora/. Tělo plavce se musí vodou "probít" samo bez cizí pomoci, a to ještě navíc ve čtyřech plaveckých způsobech – motýl, znak, prsa a kraul. Vrcholem všestrannosti je pak polohový závod, při němž plavec uplave čtyři stejně dlouhé úseky jedním způsobem, v pořadí jak jsem je jmenoval.

Kvůli přípravě na tento závod strávilo všech 12 apoštolů dohromady v bazénu stovky hodin a naplavalo tisíce kilometrů. Že to byly kilometry někdy pěkně těžké, vědí jen oni sami. Vždyť plavali také v denní době, kdy ještě mnozí spali, absolvovali až dvanáct tréninků týdně, jiní plavali skoro každý víkend, protože přes týden pracují či podnikají. Všichni apoštolé tento úděl přijali dobrovolně kvůli lásce k tomuto sportu. Stejně jako jejich doprovod, který jim dělá zázemí nejen při tomto závodě, ale vlastně celou plaveckou kariéru.

A štafetový závod na čtyřiadvacet hodin je skutečnou plaveckou výzvou, vždyť každý ze závodníků naplave cca 170 stometrových úseků, a to velmi rychlým tempem. Přestože každý z plavců má svojí individuální úroveň fyzických dispozic a práh bolesti posunutý na jinou úroveň, troufám si tvrdit, že plavat 8 x 2 hodiny se 70 % úsilím je výkon rovný např. přeplavání kanálu La Manche, i když ne kilometráží, ale vydáním fyzických sil. Mimochodem tato meta se stala impulsem, proč jsme se shodli na seniorské štafetě (mělo to posloužit jednomu z nás jako „generálka“ právě na La Mance). Sám jsem si před pár lety vyzkoušel plavat celých 24 hodin sám. Je to zcela jiný závod, než když plaveš ve štafetě, a máš absolvovat 170 dřepů s výskokem /tzv.startovní skok/ nebo se vydat tak, abys přispěl svému družstvu k co možná nejlepšímu výkonu. Není neobvyklé, že tělo plavce za tu dobu ztratí díky námaze až 6kg na váze. I když jsou všichni zmínění apoštolé plavání dobře trénovaní, je zvládnutí osmi dvouhodinových bloků střídání se ve štafetovém závodu i pro ně velmi náročné, a na konci závodu jsou vyčerpané veškeré rezervy. Na každé ze dvou drah plavalo šest plavců; na jedné dráze se sešli senioři, na druhé junioři. V jeden okamžik se v plavání na každé dráze střídali čtyři, zbylí dva odpočívali. Tito (jako) odpočatí plavci po 60 min. vystřídali jednu dvojici z těch, které plavaly a takto to šlo stále dokola celých čtyřiadvacethodin. Za těch 60 minut musí závodník zvládnout základní životní potřeby – najíst, vyčůrat a spát J

Každý ze zmíněných 12 apoštolů plavání v litoměřickém okresu by si zasloužil přinejmenším jeden obsáhlý článek; věřím, Čtenáři, že plaveckému sportu teprve přicházíš na chuť, proto Tě seznámím jen s tím nejobsažnějším. Tedy alespoň krátce :
1. apoštol je Kristýna Trejbalová - jediná dívka, která tento nelehký závod absolvovala. Není však rozhodně v plaveckém sportu neznámá - její dosavadní nejlepší umístění 2.místo na Mistrovství republiky dorostu na trati 200m prsa. V historii litoměřického plavání je dosud neúspěšnější dívkou (!). Štěstí, že před lety vyměnila atletiku za plavání ...

2. apoštol je Radek Mühlbach - roudnický krauler, který vyniká zejména na krátkých tratích /má proto ideální propozice - výšku 192 cm a váhu 74kg/. Jeho nejlepším umístěním je 3.místo na 50m kraul na Mistrovství republiky dorostu. Radek studuje gymnázium v Roudnici n.L. 

3. apoštol je Štěpán Lukeš - talentovaný plavec s postavou a tváří modela; jeho doménou je styl prsa a polohový závod. Štěpán pochází ze sportovní rodiny. Největším úspěchem jeho sportovní kariéry je mistrovský titul mezi dorostenci na 100 m prsa

4. apoštol je Ivan Neštěra – nenápadný, velice skromný /158 cm výšky, 56 kg váhy/, avšak velice houževnatý plavec. Nasadil největší frekvenci záběrů a přestože to byl jeho první závod na 24hodin, celou dobu v této frekvenci vydržel (!). Zejména na delší tratě má Ivan skvělou průpravu. 

5. apoštol je Martin Průša - nadějný středo- a dlouhotraťař; stejně jako jeho táta se profiluje jako (všeho)schopný informatik (n. programátor = ? :-) ). Svojí první čtyřiadvacítku zvádl s osobitým klidem, a to i přesto, že odpoledne po skončení závodu zalehl s chřipkou.

6. apoštol je Štěpán Šetek - nejúspěšnější litoměřický závodník - velice všestranný plavec, který bravurně zvládá všechny čtyři plavecké způsoby. V tomto školním roce přechází Štěpán do "profesionálního" prostředí oddílu Slavia Plzeň, který odchoval nejednoho reprezentanta. Je to předvoj jeho další plavecké kariéry ?!

7. apoštol je Petr Lukášek - se svými dvaačtyřiceti lety je nejstarším účastníkem; poslední 2 roky má životní formu, kterou jede v srpnu t.r. "prodat" až do San Francisca na Mistrovství světa Masters (!). Skvělá vizitka roudnického plavání, ale zejména Petrových morálně-volních kvalit. Jeho jméno se musí v nejen Roudnici n.L. vyslovit jedním dechem se slovy „plavání“ a „bazén“. Chtěl bych být jako ON.

8. apoštol je Roman Průša - programující plavec; díky němu mají všichni účastníci vynikající přehled svojí výkonnosti /ti starší to mají spíše za trest :-) /. Roman je právě tím plavcem, který rád přijal tuto výzvu, i přesto, že kvůli závodu na 24 hodin musel trénovat namísto odpočinku po velice náročných dnech živnostníka. Láska k bazénu v jeho případě opravdu skoro s každým tréninkem bolí. 

9. apoštol je Miloš Kuba – tento pán, v „civilu“ vrcholový manažer a táta od třech dětí se vlastně stal „rozbuškou“, která zažehla přípravu a organizaci tohoto nelehkého závodu. Přestože není plavcem od přírody, svojí vůlí ukazuje, že lidská vůle nemá hranic. Začal se připravovat v září 2005 a za následujících 6 měsíců změnil svůj styl, vytrvalost (ale i postavu) téměř k nepoznání. Rád takového Člověka  doprovodím i na jím vysněné plavání přes kanál La Manche.  

10. apoštol je Pavel Anděl - nedá na bazén a lidi kolem něj dopustit. Právě on byl ústřední duší a hnacím motorem zmíněného, pro někoho z Vás možná ztřeštěně vyhlížejícího sportovního klání. Jeho vitalitu v bazéně i mimo vodu lze dokumentovat obdivuhodnou  škálou rozmanitých aktivit v pracovním i sportovním životě. Zkrátka  „dříč“  k pohledání.

11. apoštol je Tomáš Zámečník - přestože jsme Toma spolu s resuscitační aparaturou přibrali do party jako „zdravotní pojistku“ pro seniorskou štafetu ( J ), popral se s ní velmi srdnatě. Ba co více, po letech se tímto počinem znovu nechal přivábit k bazénu a dalšímu trénování, možná i závodům.

12. apoštol je Petr Hrabánek - jediný Masters účastník, který (zatím) není otcem. Nepřekvapí, že i tento borec plaval v reprezentaci. Může se pyšnit několika 1.místy na Mistrovství republiky juniorů, zejm. na motýlkářských tratích. Svůj plavecký um nyní věnuje závodnímu plavání v Lovosicích a celostátním přednáškám o plavecké technice.

Když půjdeš kolem řeky a uvidíš, jak vypadá kámen omýlaný léta vodou, zjistíš, jaký je voda živel. Nech se omývat vodou téměř denně 10 let a pak poznáš, kde se bere recept na vytesané postavy plavců a plavkyň. Živel, který zkrotí nejeden minerál, však tentokráte nezkrotil vůli těchto 12 lidí, jejichž život spojuje láska k bazénu. 

Velikým poděkováním bych chtěl počastovat všechny blízké, kteří dělali po celou dobu doprovod a díky kterým se čtyřiadvacethodin ve vodě určitě zdálo všem plavajícím kratší. Za všechny budu jmenovat pí Ivetu Průšovou, p. Viléma Šetka, pí Lucii Kubovou, sl. Janu Kieseweterovou a Annu Šurovskou.

Plavání je sportem a posláním na celý život. Není to sport, od kterého svěřenci utíkají k jinému. Často však lidé od bazénu svojí touhu a píli zaměří na jiné cíle - práci, podnikání, rodinu - vždy se jim věnují s neopakovatelnou houževnatostí, ale i péčí. Také proto si plavců vážím, protože s láskou a vytrvalostí by měl člověk přistupovat ke všemu, do čeho se pustí.

Důkazem toho, že láska k plavání nezná hranice státu ani lidského věku, je prudce vzrůstající obliba plavání Masters, tedy seniorů při němž spolu závodí plavci stejné věkové kategorie od 25 do 30 let a dále a 5 let až do 100-ky, kategorie nad 100 let je již jen jedna J. Na závodech Masters startují jak čerství, tak i bývalí světoví rekordmani, olympionici, stejně jako „pouzí“ fandové tohoto sportu. Konec tohoto „bazénového šílení“ končí s lidským životem. Vidět plavat 90 letého „dědka“ nebo „babku“ např. velmi těžkou trať 200m motýlek – to vžene slzy do očí nejednomu sportovci …  Když totiž  přijedeš do jiného koutu Evropy nebo dokonce světa a tam najdeš stejné blázny jako Ty, kteří na vodu z bazénu nedají dopustit, uvidíš sportovce jejichž vrstevníci již dávno odpočívají v pokoji, jedou světa kraj, aby pokořili další lidskou metu, další svůj osobní, národní, evropský nebo dokonce světový rekord, aby pokořili sama sebe, tady teprve uzříš o čem lidský život je. Je to touha po vítězství, vůle na cestě za jakýmkoliv cílem.

Plavání je sport, který nikomu nic neodpustí. Zažiješ v něm pocity nevýslovného štěstí a radosti, ale mockrát také chvíle zklamání, kdy po létech dřiny od stěny ke stěně svého cíle nedosáhneš. Je to však zklamání, které přijde jen tak - "na oko". Ve skutečnosti si vyhrál. Jako každý člověk, který se neskloní před překážkou. „Kde je vůle, tam je cesta …“: praví moudré přísloví. Zdolávat překážky je zkrátka posláním Lidí. Svůj úspěch můžeš měřit také tím, cos mu musel přinést za oběť ...

A tak mi na závěr dovol, milý Čtenáři, zmínit jména těch, bez kterých by sportovní plavání v litoměřickém okrese již ani nebylo a kteří každý den či týden přinášejí svoje nemalé oběti na oltář plaveckého sportu :
paní Kateřina Krňáková a její kolegyně, které s krásným a osobitým stylem vštěpují lásku k vodě již malým dětem;
pan Luboš Kracík a paní Iveta Průšová jako zakladatelé litoměřického plavání, a také organizátoři všech plaveckých tréninků i závodů v Litoměřicích; pánové František Ptáček, Václav Voborník, Ivo Bárta a slečna Alena Kotlářová, kteří začali psát novodobou plaveckou historii v lovosickém bazénu; a konečně pánové Petr Lukášek a František Moravec jako dva dlouholeté reprezentační pilíře roudnického plaveckého sportu.

Každý z těchto lidí obětuje plavání měsíčně desítky hodin, proto si alespoň uvedení v tomto seznamu zcela určitě zasloužil. Namísto podnikání, pracovní kariéry nebo jen zaslouženému odpočívání se tito lidé znovu a znovu obětují plavání.
Krom těchto vyznačených osobností fungují desítky dobrovolníků, kteří každý po svém plavání v litoměřickém okresu prospívají a díky nimž jsou tři bazény plné nadšení.

Plavání je krásný a čistý sport. Stejně jako lidé, kteří se mu v bazénu nebo na jeho břehu věnují celým svým srdcem.

Hodnocení:
DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA
20.4.0612 apoštolů litoměřického plavání
Přečteno 458x

Komentáře

RUBRIKY ČLÁNKŮ
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
1.2.23Úbytek odtrénovaných hodin naštěstí výkonnost neovlinil, říká Simona Křivánková
30.1.23České žně na Isramanu
28.1.23Stříbro! Marek Rauchfuss veze další medaili z mistrovství Evropy v zimním triatlonu
27.1.23Petr Soukup vybojoval stříbrnou medaili na XTERRA South Africa
25.1.23Stručný pohled do historie havajského Ironmana
22.1.23Trochu inspirace po Vánocích - somatotypy šampiónů
22.1.23Zásady sportovního tréninku.
29.5.22Triatlonista Grebík vstoupil do olympijské kvalifikace senzačním 7. místem na Světovém poháru! Volár obsadil na ME v super sprintu 15. místo
29.5.22Tituly zůstaly doma. Mistry ČR ve sprint triatlonu se na Brněnské přehradě stali Kočař a Hrušková
16.5.222 dny, 4 vítězství: triatlonista Grebík ovládl český šampionát v supersprintu