Otevřený dopis pořadatelům TT závodů v ČR

15.11.2010 -
Vážení pořadatelé, triatlonoví příznivci, Děkuji Vám za Vaše názory a příspěvky, které od Vás dostáváme a za důvěru, kterou jste dali novému programu a našemu týmu. Máme jasný společný cíl: obrodit v ČR „silné seriály velkých závodů“. Tento cíl byl avizován již ve výzvě partnerům před konáním valné hromady a vězte, že dnes existuje 6 agentur, resp. firem, se kterými se rozbíhají oficiální jednání o možných podobách těchto seriálů.

zveřejněný při vyhlášení českého poháru 2010 v Dubném u Českých Budějovic 13. 11. 2010

 V dalším Vás seznámíme s parametry závodů seriálů příští sezóny tak, jak jsou v současné době nastaveny a s partnery komunikovány.

Úvodní rychlá otázka zní, zda někdo další z Vás bude mít odvahu/chuť /potřebu se tohoto cirkusu, s ohledem na dále určené parametry závodů, aktivně účastnit. Píšeme další, protože někteří z Vás již svoji ochotu/chuť vyjádřili.

Zároveň Vás žádáme o sepsání souboru služeb, který byste si představovali, že by ČTA (Česká Triatlonová Asociace, ČSTT) pro Vás mohla resp. měla poskytovat a stejně tak se prosím zamyslete nad tím, co by ČTA dělat neměla. Tyto informace postupně shromáždíme a někdy v zimě bychom k tomuto tématu uspořádali jeden z klubových večerů. Pro Vaši informaci, klubové večery budou probíhat typicky ve středu odpoledne/večer v některém z krajských měst. První klubový večer bude 15. 12. 2010 v Plzni.

 
Přístup k problematice závodů a seriálů
 

Pořadatelům všech závodů bez rozdílů úrovně nyní sdělujeme, že mají možnost nominovat sebe, nebo někoho, koho by to zajímalo do pracovních skupin, ve kterých rychle dotáhneme aktualizaci TT pravidel tak, aby byla zvlášť užitečná pro všechny normální závody v ČR. Tyto pracovní skupiny nyní sestavuje Tomáš Petr, e-mail: tompetr@email.cz. Kdo chcete, tak se mu prosím připomeňte.

 

ČTA bude v mezích svých možností a podle potřeb pořadatelů podporovat všechny TT závody v ČR jakékoli pořadatelské, nebo sportovní úrovně.

Politika ČTA bude v dané oblasti následující:

· ČTA bude iniciovat pořádání seriálu, v daném TT klonu prioritně tehdy, pokud již v ČR silný seriál v daném klonu nebude dávno existovat. Tento případ bude letos uplatněn v případě aquatlonu, kde ČTA iniciovala seriál 4 závodů pro únor/březen 2011.

· Pokud bude existovat silný seriál, tak jej ČTA v rámci možností podpoří – pokud se nalezne rozumná míra shody jak v mentální, tak věcné rovině… Tento případ se v praxi zřejmě uplatní pro terénní triatlon.

· ČTA bude iniciovat pořádání seriálu tehdy, pokud se nepodaří nalézt logickou shodu s existujícím seriálem v těchto oblastech:  (novelizace) pravidel a jejich akceptace, uplatnění rozhodčích ČTA a shoda v oblasti jednoznačné identifikace závodníků, jejich klubové příslušnosti a předávání výsledků/dat.

· ČTA vydá pro podporu pořadatelů všech úrovní 3 úrovně standardů. Pokud bude pořadatel závodu ochoten/chtít, může se těmito standardy řídit.  Standardy prosím chápejme jako soubor best-practices/doporučení.

· Konkrétní jeden závod v jedné sezóně tak může, ale nemusí být součástí jednoho, nebo třeba i více seriálů.

· Výsledky každého závodu budou využity pro sestavování a uveřejňování průběžného výkonnostního pořadí daného TT klonu. Výkonnostní pořadí bude sestavovat a vydávat z pověření ČTA smluvní partner.  Výkonnostní pořadí bude nezávislé na existenci seriálů a bude určeno k přidělování výkonnostních tříd, nasazování na závody, pro kvalifikační účely, evidenci výkonnosti a podobně.  Pokud by některý pořadatel nesouhlasil s tím, že „jeho“ výsledky budou využity pro sestavování výkonnostního pořadí, tak to budeme respektovat.

· V rámci vyhodnocovacích a zpětnovazebních mechanismů bude pak to, že všichni činovníci - závodníci, rozhodčí, média, sponzoři, … budou moci zpětně hodnotit uspořádaný závod ve smyslu standardů, resp. s ohledem na vlastní názor/pocit/zkušenost.

 
ČTA pro 2011 prozatím (listopad 2010) iniciuje seriály Aquatlonu a olympijského TT s těmito aspekty:

 
Vyhlašované kategorie:

1. Celkové pořadí hlavního závodu, muži a ženy

2. Věkové kategorie pro muže a ženy

a. děti: do 6 let, 7,8,9,10, 11-12, 13-14,

b. mladší dorost 15-16, starší dorost 17-18,

c. junioři 19-21,

d. dospělí 22-39, 40-49, 50-59, 60

zjednodušení věkových kategorií berte prosím zatím jako nástřel, který ještě projde určitou diskusí. Cílem však zůstane, abychom měli věkové kategorie jednoduché a srozumitelné. 


Pro vaši informaci:

ITU pravidla 2010 diktují kategorii juniorů od 16 to 19 let a kategorii U23 pro závodníky od 18 to 23 let, kategorii Elite a kategorie age group

Česká, ČSTT pravidla pak diktují

- kategorii K19, která se dělí na dorost 16-17 a juniory 18-19 let 

- kategorii dospělí, která se dělí na K23 (20-23let) a K29 (24-29)

- kategorie age-group K30 .. K60

Výše uvedené je značně nepřehledné, a proto věkové kategorie budou v nových pravidlech uvedeny v jednoznačné řadě věkových rozptylů se zažitými českými názvy.

 

3. Rodiny: každý účastník se může nominovat do rodinného týmu na základě vlastního prohlášení (rodinní příslušníci vč. blízkých příbuzných).

4. Firmy: každý účastník se může přihlásit do firemní soutěže, tedy může deklarovat svoji příslušnost k určité firmě. Počítat se budou tříčlenné firemní týmy.

5. Kluby: soutěž klubů bude vyžadovat registraci do klubového týmu předem

6. Média: každý účastník navíc může soutěžit v kategorii „média“. Zde se bude vyhodnocovat pořadí jednotlivců v kategorii muži a ženy bez rozdílu věku.

 

Výsledky rodin, firem, klubů a médií se budou kalkulovat na základě výsledků individuálních výkonů a budou mít zvláštní sponzorské zajištění.  Týmové výsledky (rodiny, firmy, kluby) budou získávat bodová hodnocení do výsledků celého seriálu.

 
A)  Aquatlon, parametry seriálu:

Název seriálu: ………… podle dohody s partnerem………….

Místa a termíny: únor:  Praha, České Budějovice

březen:  Brno, Liberec

duben:  Jablonec nad Nisou

Rozměry závodů dětských kategorií budou ještě upřesněny. Délky běžeckých tratí dětských kategorií budou v celistvých násobcích, aby to bylo organizačně jednoduché. Bude pak stačit postavit jeden okruh, který starší děti poběží úměrně vícekrát.

 Rozměry pro starší kategorie/dospělé budou 400m plavání a 5 km běh, MČR bude organizováno na sprintových tratích 800m plavání a 5km běh pro dorost a 1.5km plavání a 10km běh pro dospělé.

 Závod bude organizován tak, že proběhne plavání všech kategorií typicky v sobotu nebo neděli dopoledne. Start běhu bude následovat na určeném místě Gundersenovou metodou.

 Seriál bude produkován společností, která bude mít partnerskou smlouvu s ČTA. Seriál je určen k tomu, aby zmotivoval maximální množství závodníků i jiných sportů a cílových skupin ještě před hlavní letní sezonou.

 Jednání o produkci Aquatlon seriálu jsou nyní v pokročilém stádiu. Pokud jsou někteří z Vás, kdo máte zájem přispět k organizaci nějakého závodu, nebo pořádat celý jeden konkrétní závod (Brno, České Budějovice), dejte prosím vědět.

 
Detaily, zejména pak termíny, prize-money, ..  Aquatlon seriálu, budou uveřejněny na tiskové konferenci 15.12. v 16 h v Plzni.

 
B) Olympijský triatlon, parametry seriálu

 
Název seriálu: …………… podle potřeb partnera

 Probíhá od června do září, orientačně integruje 7-11 závodů typicky na olympijských a sprintových tratích. 

Pravidla pro umístění závodů:

- všichni, kdo projeví zájem uspořádat závod v daných parametrech, budou přizváni k jednání s tím, že se shodneme/dohodneme na konkrétním místě závodu v daném kraji ČR

- v jednom kraji ČR bude maximálně jeden závod seriálu

- místo pro pořádání závodu by mělo vyhovovat vytčenému cíli - aby každý závod cílově pohodlně zvládnul stovky účastníků (s výhledem několika let).

 

Soutěžní výbor každého závodu: Hlavní rozhodčí (plní funkci technického delegáta a hlavního rozhodčího), ředitel daného závodu (místní pořadatel) a osoba jmenovaná partnerem.

Jeden ze závodů seriálu bude určen jako mistrovství ČR.

Závod je organizován tam, kde je vhodné Místo/plocha s dostatečnou parkovací kapacitou 100-200 aut.

Je zde dostatek místa/plochy pro firmy, které by měly v průběhu závodního dne mít své stánky pro nabídku svých služeb/zboží účastníkům/divákům závodu (10-20 stánků).

Kvalitní a dostatečně kapacitní občerstvení / stravování ve vhodném místě (restaurace, party-stan, ..) za úplatu pro účastníky závodního dne. Strava by měla být dostupná 3-2h před startem hlavního závodu s nabídkou vhodné předzávodní stravy.

Bude organizován Dětský tréninkový kemp DTK, který bude otevřen 2hodiny před startem hlavního závodu a uzavřen 2 hodiny po jeho zakončení (vyhlášení výsledků). Zajistí se tak místo, kam bude možné (za úplatu) umístit děti do hlídacího koutku se zaměřením na sport a souvisejícími znalostními a pohybovými dovednostmi.

 

Každý závodní den bude obsahovat závody od nejmenších dětí až po závody dospělých/veteránů podle určených věkových kategorií a odpovídající délky závodních tratí.

 

C) Dlouhý triatlon

 

V blízké budoucnosti budou zahájena jednání s pořadateli série Clasicc Cup, resp. s dalšími pořadateli dlouhých TT s cílem dosáhnout dohody a jednotné podoby seriálu dlouhého TT.  Detaily seriálu dlouhého triatlonu budou uveřejněny na lednovém klubovém večeru.

 

D) Duatlon

Aktuálně neprobíhají jednání s žádnou agenturou o pořádání seriálu v duatlonu. Pokud kdokoli o někom ví, kdo by takový seriál chtěl produkovat, nechť dá obratem vědět.

Ať nám to prosím duatlonisté nemají za zlé, ale zatím jsme nezahájili jednání s žádnou agenturou/firmou na toto téma, ale dřív nebo později to učiníme.  Detaily seriálu duatlonu budou uveřejněny na lednovém klubovém večeru.

 

E) Terénní triatlon

Dohodli jsme se s Michalem Pilouškem, že jdeme a půjdeme stejným směrem tak, abychom udělali maximum pro kvalitní seriál v terénním triatlonu. Detaily této dohody a propozice seriálu na sebe věřím nenechají dlouho čekat. Podrobnosti seriálu terénního triatlonu budou uveřejněny na lednovém klubovém večeru.

 

F) Zimní triatlon

Budeme rádi, pokud budeme mít některé závody v zimním TT, ale v současné době je příliš pozdě na to abychom si troufli a oznámili inicializaci takového seriálu. Nikdy nepiš nikdy, pokud by se toho někdo (vedle již avizovaného závodu v Novém Městě) chopil, maximálně to podpoříme. 


G) Kvadriatlon

Všichni se mohou těšit opět na závod (jistě s přívlastky mistrovství) v Sedlčanech, jak Václav Marek na valné hromadě avizoval. Detaily se včas dozvíte.

 

 Závěr

 
otevřený dopis informuje pořadatele a TT veřejnost o politice ČTA v oblasti závodů a jejich seriálů a zároveň vyzývá každého, kdo má zájem zatáhnout společným směrem, aby  se ozval technickému řediteli ČTA, Tomášovi Petrovi, tompetr@email.cz

 Další postup bude takový, že během několika dalších dnů finalizujeme místa a termíny závodů aquatlonu a olympijského TT tak, abychom je mohli v Plzni 15. 12. uveřejnit.

 
Paralelně s tím se rozbíhají jednání o smluvních podobách partnerství.

 Věříme, že se nám i přes pokročilý termín valné hromady, podaří vše stihnout tak, aby se všichni pořadatelé/závodníci mohli na sezonu 2011 dobře připravit.

 

České Budějovice, Dubné,

13.10.2010

Jaromír Horák, předseda ČTA

Tomáš Petr, technický ředitel ČTA

Hodnocení:
Přečteno 574x

Komentáře

Dobrá práce Reagovat
RUBRIKY ČLÁNKŮ
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
1.2.23Úbytek odtrénovaných hodin naštěstí výkonnost neovlinil, říká Simona Křivánková
30.1.23České žně na Isramanu
28.1.23Stříbro! Marek Rauchfuss veze další medaili z mistrovství Evropy v zimním triatlonu
27.1.23Petr Soukup vybojoval stříbrnou medaili na XTERRA South Africa
25.1.23Stručný pohled do historie havajského Ironmana
22.1.23Trochu inspirace po Vánocích - somatotypy šampiónů
22.1.23Zásady sportovního tréninku.
29.5.22Triatlonista Grebík vstoupil do olympijské kvalifikace senzačním 7. místem na Světovém poháru! Volár obsadil na ME v super sprintu 15. místo
29.5.22Tituly zůstaly doma. Mistry ČR ve sprint triatlonu se na Brněnské přehradě stali Kočař a Hrušková
16.5.222 dny, 4 vítězství: triatlonista Grebík ovládl český šampionát v supersprintu