Jak to bylo s ME v dlouhém triatlonu v Praze aneb realita a skutečnost

1.01.2010 -
S koncem roku jsme požádali ředitele ME v dlouhém triatlonu v Praze Romana Jaroše, aby s odstupem času zhodnotil závod, jež se uskutečnil začátkem srpna a vyvolal řadu emocí. Naší žádosti vyhověl a můžete se seznámit s jeho pohledem na věc.

Vážení triatlonový příznivci, blíží se konec kalendářního roku a s ním i bilancování o jeho úspěšnosti, v tomto případě úspěšnosti organizace ME v dlouhém triatlonu.

Dlouho jsem zvažoval, zda se vracet a vyjadřovat ke skutečnostem, které provázely přípravy i samotný závod ME. Ani v nejhorším snu bych si nepřipustil způsob vystupování ČSTT a jeho čelních představitelů, ani co jsou schopni zfalšovat. Vše co zde zveřejním, je možné doložit písemnou dokumentací. Nejde mi o něčí osočování, je mi jen obrovsky líto všech lidí, kolegů, kamarádů, kteří tomuto sportovnímu svátku věnovali svůj čas, schopnosti a neposlední řadě i své jméno.

V následujících řádcích se Vám pokusím přiblížit nejzákladnější skutečnosti příprav a realizace závodu ME, což Vám umožní učinit si svůj obrázek.

Termín závodu.

Přihlášku k pořadatelství ME jsem podal v řádném termínu se všemi potřebnými doklady i s termínem konání závodu, který nekolidoval žádnému závodu v dlouhém triatlonu u nás, tudíž ani Jirkovi Chaloupkovi. Po oznámení ETU o přidělení pořadatelství ME Praze mi bylo zároveň sděleno, že termín závodu musí být posunut. Toto se stalo po náročných jednáních s městem, policií, kolegy a stavbaři Pražského obchvatu na Strakonické a dalších zainteresovaných. Nicméně právě zde ČSTT poprvé projevil svůj postoj - a to žádný. U ETU náš původní termín neobhajoval a domácí triatlonovou veřejnost nechal v povědomí, že jde o pouze o mé malicherné rozhodnutí jako ředitele závodu. I když jsem se později sešel na jednání s p. Petrem (zastupujícího závod p. Chaloupky), abych mu celou situaci osvětlil. Jednání se také zúčastnil p. Slabej, který se v té době vrátil z dovolené, a o ničem neměl ani „páru“. Výsledkem byl fakt, že ČSTT necítil žádnou potřebu závody koordinovat a tím zapříčinil dlouhodobou polemiku veřejnosti ohledně termínů závodů ME a závodem p. Chaloupky. Došlo to tak daleko, že jsem se musel zpovídat ETU, co se to vlastně v Čechách děje.

Toto byl první obrázek ETU o postoji ČSTT k pořadateli i triatlonovému hnutí.

Návštěva představitelů ETU

Z naší iniciativy vznikla návštěva představitelů ETU ohledně prostředí závodu, zázemí, smlouvy, ubytovacích kapacit a dalších. Právě okolo smlouvy se dlouho diskutovalo a bylo přislíbeno stran ETU, že dojde k její úpravě (byly zde zcela nesmyslné ustanovení, pojmy, termíny, názvy …..) Podotýkám, že ČSTT v této fázi žádné připomínky neprezentoval. ETU byla seznámena s prostředím závodu, o čemž se kladně vyjádřil ČSTT ve své zprávě.

Technický delegát ETU

Z rozhodnutí ETU nám byl přidělen technický delegát pan M. Machačka (i když Švýcar) česky komunikující, který na mé osobní pozvání přiletěl (veškeré finanční náklady za jeho pobyt jsem hradil sám) a zcela detailně se seznámil prostředím i zázemím závodu. Naši schůzku jsme končili ve dvě hodiny ráno a vše písemně detailně podepsali.

Jaké rozladění jsem zažil, když po smrti p. Machačky nám byl přidělen nový delegát p. Helmut Meger, který nejen odmítl přijet před závodem a seznámit se s prostředím závodu, ale dokonce odmítl přijet v rámci závodu na technickou rozpravu. Teprve na můj nátlak u ITU přece jen přiletěl, ale zcela neobvykle – za mými zády, potají a na poslední chvíli, v noci před technickou rozpravou.

 Nicméně své role se zhostil dle svého: technickou rozpravu odmítl vést, veškeré předchozí  písemně odsouhlasené protokoly odmítl. Změnil tratě i rozestavení depa, zóny občerstvovaček upravil, svévolně změnil v rozporu s Pravidly ITU podobu dresu a startovních čísel v průběhu prezentace, způsob odstartování závodu (oproti předem schváleného materiálu ETU) si udělal zcela podle svého a tak bych mohl pokračovat - nutno zdůraznit, vše v den závodu.

TD ETU všemu nasadil korunu, když nepodepsal kompletní výsledkovou listinu, odjel před koncem závodu a protesty, jako např. nevyhlášení soutěže družstev žen, byly mezinárodní ostudou. Protestů bylo podstatně více a ještě dnes si s některými svazy na téma výsledkové listiny koresponduji. Pan Frouz mi telefonicky sdělil, že on s tímto problémem nemá nic dočinění, protože byl „pouze“ vedoucím delegace rozhodčích.

ETU a p. Slabej ve výsledkové listině tvrdí něco jiného.

Představitelé ČSTT a jejich postoje

ČSTT projevil zájem uzavřít smlouvu mezi mnou - pořadatelem a ČSTT, ovšem podmínky, které nastavil, byly pro mne nepřijatelné ( např. min 20 %  reklamních ploch za stupni vítězů, v prostoru závodu …. – vše bez finanční či materiální pomoci organizátorovi). Odmítl poskytnout požadovaný počet rozhodčích dle tech. delegáta ETU. Nakonec vyslovil požadavek zajistit rozhodčím ubytování a stravu. I bez uzavřené smlouvy s ČSTT bylo ubytování zajištěno pro 20 rozhodčích - naprosto zbytečně. Nikdo je nevyužil a navíc rozhodčích oproti požadavků ETU byla polovina.

Je potřeba si uvědomit, že tento závod byl i závodem Českého poháru a neznám pořadatele ČP, který si platí rozhodčí a zpracování výsledků. V mém případě jsem zaplatil p. Slabeje v řádech desítek tisíců.

Je smutně komické, že právě člen výkonného výboru a předseda TK ČSTT kritizoval na „bohatě“ zastoupené VH ČSTT pořadatele ME (tudíž mě) a právě díky jeho zapříčiněním, kdy nezpracoval výsledky družstev žen, došlo k mezinárodní ostudě za přítomnosti čelných představitelů města Prahy mimo jiné primátora Hl. města prahy P. Béma. Těch protestů na zpracování výsledků bylo daleko více. Pan Slabej a p. Frouz (za rozhodčí) neuznali ani za vhodné dostavit se před závodem na dohodnutou schůzku a bez omluvy nedorarazili, podotýkám, že na ně čekal nejen ředitel závodu, ale i představitelé města, policie …. další ostuda.

Vrcholem však byl čin generálního sekretáře p. Bauera, který mi předložil den před závodem smlouvu mezi ETU, pořadatelem, pořadatelským městem Prahou a ČSTT. V dobré víře korektních vztahů jsem tuto smlouvu podepsal s předstihem a předal ji gen sekretáři k podepsání ETU a ČSTT. Ve své předávacím protokolu mi sděluje, že mi předává originál mnou podepsanou smlouvu. Při zběžném prolistování (smlouva má více jak 20 stran v anglickém textu) jsem zjistil, že smlouva byla v přepisována a určité pasáže vybělené !!! Po dotazu, co to má znamenat, mi bylo sděleno p. Bauerem, že o to udělalo ETU. Teprve pod hrozbou konfrontace s přítomnými představiteli ETU se přiznal gen sekretář, že vše zfalšoval sám.

V současné době neexistuje aktuální podepsaná smlouva a nebyl jsem povinen vyplatit jakékoliv finanční odměny. Pouze mé osobní morální rozhodnutí o vyplacení finančních odměn ve výši 40 000,- Euro závodníkům, nevrhlo další stín na ME v Praze.

Je potřeba zdůraznit, že ČSTT v řádném termínu nepřihlásil do závodu ani závodníky České reprezentace. Teprve na moji intervenci u ETU, jim byl start v závodu umožněn.

Ke svému údivu jsem zjistil, že mi ČSTT bez mého vědomí přihlašovala do klubu nové členy, o kterých jsem neměl tušení …... a tak bych mohl pokračovat, ALE UŽ NECHCI.

Pokud máte pocit, že celou dobu silvestrovsky vtipkuji, tak OPAK JE PRAVDOU. Vše výše zmíněné lze kdykoli zveřejnit a skutečnosti doložit.

„Vtipné“ od funkcionářů ČSTT je fakt, že mě vyzvali ke zprávě o ME daleko po uskutečnění VH ČSTT, kde organizaci ME v Praze zkritizovali a pořadatele obvinili z kde čeho. To co napsal ve své zprávě p. Slabej je snůška nepravd a účelových lží.

Do organizace ME v Praze bylo vloženo mnoho úsilí, diplomacie (účast prezidenta České republiky Klause, primátora Hl. města Prahy Béma), finančních prostředků (čeští závodníci age group startovali za poloviční startovné, zbytek uhradil pořadatel) a mnoho hodin poctivě odvedené práce.

Je radost pracovat s profesionály ve svých oborech, bez nichž by nebylo možné uspořádat slavnostní zahájení na Křižíkově fontáně, zajistit účast prezidenta ČR, změnit stavební harmonogram tak obrovské stavby jako je silniční obchvat Prahy na Strakonické, … a naprostou tragédií s institucemi jako je ČSTT a ETU.

VH ČSTT v počtu cca 30 členů s mandátem rozhodujícím je odrazem českého triatlonu. Já osobně se za přestavitele ČSTT a jejich jednání stydím.

Všem organizátorům i závodníkům přeji do roku 2010 pevné zdraví.

Mgr. Roman Jaroš
ředitel závodu ME v dlouhém triatlonu v Praze
prezident R TRAM
 

Hodnocení:
Přečteno 1618x

Komentáře

Jak to bylo s ME v dlouhém triatlonu v Praze aneb realita a skutečnost Reagovat
Re: Jak to bylo s ME v dlouhém triatlonu v Praze aneb realita a skutečnost Reagovat
Pravda nikoho nezajima Reagovat
Re: Pravda nikoho nezajima Reagovat
Re: Re: Pravda nikoho nezajima Reagovat
A co to ostatní? Reagovat
Zavod z pohladu ucastnika Reagovat
bez prace nejsou kolace Reagovat
asi náhoda Reagovat
Re: asi náhoda Reagovat
Re: Re: asi náhoda Reagovat
Re: Re: Re: asi náhoda Reagovat
Worldtriathlete1 Reagovat
Re: Termín prvního závodu Reagovat
Nic neorganizuje Reagovat
RUBRIKY ČLÁNKŮ
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
15.7.24Ve Španělsku byla psána historie
7.7.24V Rothu padala světová maxima
17.6.24Generálku na MS v Nice ukořistila Charles, Besperát fantasticky druhá
9.6.24T100 - Napínavý souboj generací a dominance Knibb
28.5.24Český triatlon míří do Paříže! Petra Kuříková uspěla v náročné kvalifikaci
21.5.24Evropské triatlonové eposy: Lanzarote a Šamorín
28.4.24IRONMAN Texas ovládli Hermandez a Matthews, Jana Richtrová ovládla AG
26.4.24Výsledkový servis
17.4.24Youri Keulen a Ashleigh Gentle ovládli triatlon Singapore T100
7.4.24Drama a kontroverze na IRONMAN 70.3 Oceanside 2024: Vítězství Sanderse a Knibb a sporné diskvalifikace.