Usnesení valné hromady ČSTT z 23.10.2004

23.10.2004 -
U S N E S E N Í z jednání řádné valné hromady Českého svazu triatlonu Řádná valná hromada Českého svazu triatlonu (dále ČSTT), konaná v sobotu 23. října 2004 v hotelu Božetěchova, Božetěchova 102, 612 00 Brno 1. Konstatuje, že byla svolána v souladu se stanovami ČSTT, proběhla řádně, v souladu se stanovami ČSTT a její závěry jsou právoplatné

 U S N E S E N Í

z jednání řádné valné hromady Českého svazu triatlonu

Řádná valná hromada Českého svazu triatlonu (dále ČSTT), konaná v sobotu 23. října 2004 v hotelu Božetěchova, Božetěchova 102, 612 00 Brno

 1. Konstatuje,

 1. že byla svolána v souladu se stanovami ČSTT, proběhla řádně, v souladu se stanovami ČSTT a její závěry jsou právoplatné

   

 2. Schvaluje

 1. mandátovou komisi ve složení (b.t.) J.Horký, p.P.Mach, M.Frouz

 2. zprávu mandátové komise přednesenou J.Horkým a konstatuje, že bylo prezentováno 89 (osmdesát devět) delegátů s hlasem rozhodujícím a 28 (dvacet osm) hostů, řádná valná hromada je usnášeníschopná

 3. písemně předložený Jednací řád valné hromady ČSTT .

 4. písemně předložený Program jednání s úpravou přehozením bodů č.6 a 5.

 5. pracovní předsednictvo ve složení (b.t.) V.Bunc, K.Hotový, F.Vítek a bere na vědomí, že předsedajícím VH byl zvolen K.Hotový

 6. návrhovou komisi ve složení (b.t.) M.Kočař,p.Müller, p.Doležal

 7. Zprávu o hospodaření za rok 2003 a návrh rozpočtu na rok 2004 přednesenou p.J.Chaloupkou

 8. volební komisi ve složení (b.t.) J.Vymazal, J.Dvořáček, O.Dvořák

 9. písemně předložený Volební řád

 10. návrh zásad hospodaření ČSTT na rok 2005

 11. pozastavení členství v ČSTT p.Jiřímu Suchému do doby prošetření ztráty chybějících šanonů s doklady dle předávací dokumentace a účetního dokladu na částku 35.000,- Kč RK ČSTT

 12. pozastavení členství v ČSTT p.Martinu Dvořákovi do doby uzavření soudního sporu mezi Triatlonem Praha s.r.o. a Triatlonem CZ s.r.o.

 13. obnovení členství v ČSTT p.Tomáši Nohejlovi

 1. Volí

  Předsedu ČSTT p. prof. Václava Bunce

  Člena Výkonného výboru ČSTT a předsedu komise reprezentace p. Mgr. Radka Cingálka

  Člena Výkonného výboru ČSTT zodpovědného za ekonomiku a marketing p. ing.Karla Hotového

  Člena Výkonného výboru ČSTT a předsedu komise trenérsko metodické p. Pavla Valentu

  Člena Výkonného výboru ČSTT a předsedu komise technické p.ing.arch.Václava Mastného

  Členy Rady ČSTT p. Martina Matulu, p. Michala Adamce, p.Silvii Procházkovou, Jiřího Jelínka,p. Martina Plecitého, p. Kateřinu Zapletalovou

  Členy revizní komise p.Luďka Klimenta, p.Zdeňka Novotného, p.Romana Jaroše

  Členy disciplinární komise p.Ladislava Feirfeila, p. IvanaVavříka, sl..Radanu Novotnou

  Členy rozhodčí komise p.Jana Suchého, p.Aleše Novotného, p.Jiřího Berana

 2. Bere na vědomí

 1. Zprávu o činnosti Rady a VV za roky 2003 a 2004 přednesenou M.Slabejem, pověřeného řízením ČSTT

 2. Zprávu o činnosti rozhodčí komise přednesenou p.M. Kučerou

 3. Zprávu o činnosti revizní komise přednesenou p.L.Klimentem

 4. Zprávu o činnosti disciplinární komise přednesenou I.Vavříkem

 

 1. Ukládá

 1. Nově zvolenému VV ČSTT zadat externí audit hospodaření ČSTT za roky 2003 a 2004.

 2. RK ČSTT prověřit ztrátu chybějících šanonů s doklady dle předávací dokumentace a účetní doklad na částku 35.000,- Kč p.Jiřím Suchým

V Brně 23.10.2004 

Za správnost: Michal Kočař, Petr Müller, Stanislav Doležal

Hodnocení:
Přečteno 114x

Komentáře

RUBRIKY ČLÁNKŮ
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
19.2.24Dříve stačilo do tepla jen jezdit a dnes by tam triatlonista pomalu měl bydlet celou zimu, říká Pavel Wohl
6.2.24Mistrovství světa Ironman 70.3 pro rok 2025 míří do Marbelly ve Španělsku
27.1.24Triatlonová komunita není aktuálně úplně kompaktní, rád bych naše prostředí více spojil, říká Petr Soukup
21.1.24Skvělé, že někteří profíci dají nahlédnout, jak trénují, říká Roman Procházka
10.1.24Luxusní kola si své zákazníky vždy najdou, říká mechanik Michal Kohoutek.
21.12.23Mým snem je účast na největším sportovním svátku světa, říká Tereza Zimovjanová
17.12.23Já zastávám názor, že Havaj je Havaj, říká Petr Lukosz
5.12.23Příští sezona bude poslední. Těším se na premiéru IM Hradec Králové, říká Tomáš Bednář
27.11.23Snažíme se kvalifikovat na olympiádu v Paříži 2024, říká Daniel Noah
17.11.23Příští rok se zaměřím na půlky, říká Jan Volár