Pokus o svolání Valné hromady Kubcem ... zavání podvodem

12.06.2003 -
Dovolujeme si Vás informovat k výzvě p. M. Kučery (tento je přímým podřízeným odvolaného předsedy Pavla Kořana), J. Hanuše a Z. Kubce (jedná se o mnohaletého největšího dlužníka Českého svazu triatlonu - dluží přibližně 750 000,- Kč), kteří svévolně svolávají mimořádnou VH ČSTT (MVH) na 27. 6. 03.
Vyjádření k pozvánce pánů Kučery, Kubce a Hanuše na MVH

Vážení,
Dovolujeme si Vás informovat k výzvě p. M. Kučery (tento je přímým podřízeným odvolaného předsedy Pavla Kořana), J. Hanuše a Z. Kubce (jedná se o mnohaletého největšího dlužníka Českého svazu triatlonu -  dluží přibližně 750 000,- Kč), kteří svévolně svolávají mimořádnou VH ČSTT (MVH) na 27. 6. 03.
Nebudeme Vás unavovat a shrneme pouze fakta.
- Odvolávají se na žádosti více než 1/3 členů ČSTT.
 
K dnešnímu dni jsou na sekretariátu ČSTT dvě platné žádosti o svolání MVH, dále 16 oddílů žádá svolat MVH k přezkoumání-zrušení platnosti VH ze dne 26.4. (přezkoumání ovšem může provést jen nezávislý soud, nikoliv VH), jedna žádost  je neúplná a u jedné se jedná o prokázaný podvod. Dva kluby žádost na základě  dalšího vývoje situace stáhly... Žádosti 57 klubů o svolání MVH na 17. května jsme obdrželi  22. května 03´. To znamená, že tento důvod není důvodem.
- Dále se odvolávají na právní názor smírčí komise ČSTV.
 
Doporučení smírčí komise ČSTV jste již obdrželi. Její názor nemá žádnou právní váhu a jistě jste také zaregistrovali, že je dokonce plný věcných a formálních pochybení. Jediným řádným arbitrem je soud (viz dále).
 
Tato MVH chce podle jejich iniciátorů také (mj.) řešit přípravu ME. To se ovšem koná o týden dříve... Ale to pouze na okraj. Hlavní důvod je jasný. Žádá návrat starých časů. Skupina lidí nechce nás. Nemá v úmyslu dát sebemenší šanci něco ukázat a dát ani den času. To je pravý důvod nevyslovený nahlas. Ničíme snad ve velkém stylu? Dle jejich názoru ano, fakta však ukazují spíše opak. Ale těchto zaručených informací jste jistě četli dost. Máme také tahat zaručené informace na veřejnost? K tomu se nehodláme uchylovat.
- Dále prosím pro Vaši informaci krátká citace ze stanov ČSTT, (mimochodem zpracovaných odvolaným vedením):
 
„Článek VI. Orgány ČSTT
1.Valná hromada ČSTT je  nejvyšším orgánem ČSTT a je svolávána Radou podle potřeby, nejméně však 1x ročně. Výjimečně může být svolána na základě rozhodnutí Rady, případně i na žádost více než 1/3 členů, přičemž návrh musí být podán písemně s uvedením důvodu. Lhůta pro oznámení řádné valné hromady činí 30 dnů a mimořádné valné hromady 14 dnů. V tomto termínu musí být oznámeno datum, místo, začátek a program valné hromady....
2. Výkonný výbor
... - provádí výklad stanov ČSTT s tím, že člen má právo se proti tomuto výkladu odvolat k valné hromadě,...“ (kompletní znění Stanov ČST naleznete na: www.3atlon.cz)
 
Má cenu konstatovat, že tato MVH nemůže být platná? Asi ne. Není svolávána Radou ČSTT, ale skupinou osob - shodou okolností členů svazu, na základě vykonstruovaných, polovičatých a neplatných důvodů. Není svolávána na základě platných právních požadavků, ani rozhodnutí.
 
Takhle si ji může svolat každý sám doma na zahradě. Upozorňujeme Vás, že řádná VH dne 26. 4. 03 je právoplatná a platnost nesprávně svolané MVH nebude brána v potaz. Z tohoto důvodu se jí členové Rady ČSTT ani řada dalších klubů nezúčastní.
 
Pouze připomínáme ochotu a naše rozhodnutí svolat MVH na 24. 6. popř. 27. 6. 03 za předpokladu že pořadatelé uskuteční závody tak jak mají podle podepsaných smluv, aby nebyli poškozeni závodníci. Toto bylo prezentováno v tiskové zprávě a obratem oznamováno všem pořadatelům. Zde se jasně ukázalo, že členům bývalého vedení nejde vůbec o sport, ale pouze získání moci. Přistoupení na nátlak (ano nátlak), jen aby nedošlo k dalšímu poškozování a matení závodníků... Jsme tu stále především pro ně. Odpověď pořadatelů byla však velmi negativní. Proč? Závody v Brně se z rozhodnutí pořadatele nekonaly jako ČP, v Liberci vůbec. Poděbrady po mlživých informacích nakonec také neproběhnou jako ČP seniorů, ostatní se vyjadřují nepřímo a uměle ztěžují situaci. Pro pořadatele tento termín nebyl po dvoudenním rozmýšlení přijatelný. Protože ochota musí být na obou stranách, nebyl tedy důvod MVH svolávat - někteří pořadatelé odmítli a snaží se nadále triatlon poškozovat, i přes naše ústupky a konkrétní návrhy. Nyní tento požadavek na stejný termín akceptují. Těžko pochopitelné...  Chtějí jen vnášet zmatek nejen do závodů ČP, ale i do celého našeho sportu. Zavání to už pronesenou větou "Buď my nebo nikdo jiný“ Promiňte, to je pouze náš názor.

Citace tiskové zprávy Rady ČSTT ze 30.05.2003: "Vážení sportovní přátelé, pořadatelé některých závodů PRE cup na čele s bývalými funkcionáři nás oslovili se žádostí o svolání mimořádné valné hromady (MVH) v nejbližším možném termínu. Především s ohledem na závodníky jsme ustoupili nevybíravému nátlaku a obratem vyhlásili termín MVH na 24.6., aby se tyto závody uskutečnily podle platných podepsaných smluv. Tímto jsme také reflektovali na žádosti klubů. Na základě dalších jednání jsme byli dokonce ochotni přistoupit také například  na pátek 27.6., který by triatlonové obci mohl lépe vyhovovat..."
 
Přesto vše se MVH nebráníme. Svoláme ji sami. To jsme slíbili a to uděláme, po skončení závodní sezony, jak bylo avizováno. Chceme však mít alespoň tento krátký čas na to, abychom mohli ukázat, že chceme a umíme pracovat. Poté můžete přijít, rozhodnout a sami, snad už bez uměle přiživovaných emocí poměrně úzké skupiny odvolaných funkcionářů, kterým nejde o triatlon, což dokázali zejména rozhodnutím nepořádat závody ČP - pro závodníky...

12.6.2003, Rada ČSTT

Hodnocení:
Přečteno 108x

Komentáře

RUBRIKY ČLÁNKŮ
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
19.2.24Dříve stačilo do tepla jen jezdit a dnes by tam triatlonista pomalu měl bydlet celou zimu, říká Pavel Wohl
6.2.24Mistrovství světa Ironman 70.3 pro rok 2025 míří do Marbelly ve Španělsku
27.1.24Triatlonová komunita není aktuálně úplně kompaktní, rád bych naše prostředí více spojil, říká Petr Soukup
21.1.24Skvělé, že někteří profíci dají nahlédnout, jak trénují, říká Roman Procházka
10.1.24Luxusní kola si své zákazníky vždy najdou, říká mechanik Michal Kohoutek.
21.12.23Mým snem je účast na největším sportovním svátku světa, říká Tereza Zimovjanová
17.12.23Já zastávám názor, že Havaj je Havaj, říká Petr Lukosz
5.12.23Příští sezona bude poslední. Těším se na premiéru IM Hradec Králové, říká Tomáš Bednář
27.11.23Snažíme se kvalifikovat na olympiádu v Paříži 2024, říká Daniel Noah
17.11.23Příští rok se zaměřím na půlky, říká Jan Volár