Předseda Svazu píše otevřený dopis TT závodníkům v ČR,

14.01.2011 -
…který jsem se také „očima“ závodníka pokusil zčásti napsat:-) V ČR se organizuje velké množství rozličných závodů, kdy nám každý pořadatel poskytuje různé množství různě kvalitních služeb. Vezměme si na mušku služby v oblasti přihlašování se na závody, měření výsledků, dostupnost těchto výsledků a různých dalších služeb, spojených s vyhodnocováním těchto dat.

Výsledky našich závodů se vyskytují na www serverech, v ročenkách, výsledcích závodů atp. Pokud chci své výsledky zpětně integrálně dohledat, tak mám značné problémy, nebo to vůbec nejde. 

Osobně - jako závodník - bych uvítal, kdyby svaz (jako apolitický, nepodnikatelský subjekt, který mě zastupuje a od kterého očekávám určité služby nadčasového charakteru) dlouhodobě garantoval stabilní služby v této oblasti. Abych se mohl spolehnout, že i za 30 let ke svým historickým výsledkům stále a bez problémů dostanu, i když už bude na sportovním trhu zcela jiná situace, budou noví pořadatelé atp.Aktuální situace

S vědomím výše uvedeného a s ohledem na to, že aktuálním cílem ČSTT je poskytovat služby svým členům, získávat nové členy – zvláště pak z řad podnikatelských subjektů (pořadatelů, výsledkových firem, …) jsme se daného tématu chopili.

Vyrobili jsme první generaci robustního informačního systému, který bude kvalitně a dlouhodobě sloužit hlavně každému závodníkovi, bez ohledu na jeho klubovou příslušnost, možné víceleté výpadky v závodění atp.

Systém bude mít několik hlavních okruhů služeb:

Registračně evidenční systém
tato část služeb bude evidovat klubovou příslušnost jednotlivých závodníků, stejně tak jejich trenéry/manažery a jejich výkonnost v čase. Tyto informace musejí být dostatečně strukturované/kvalitní a musejí postihovat celé období  - od žákovského věku až po věk aktuální. Potom bude možné uplatnit novou filosofii motivačního mechanismu všech, kteří jsou součástí složitého soukolí růstu výkonnosti každého závodníka. Současný stav totiž často zapomíná na ty, kteří daného talenta objevili (a třeba i vychovali) a motivační mechanismy těchto historicky nezastupitelných lidí potlačuje.

Závodní podpora (pro ty závody, jejichž pořadatelé tuto službu využijí)

o Bude evidovat všechny závody (živou termínovou listinu), které se připravují.

o Přihláška a časem i platba startovného ke každému závodu

o Výsledky každého ročníku závodu v nekonečné časové řadě

o Výsledky jednotlivých sérií/seriálů/českého poháru

Podpora pořadatelů závodů a sérií

o Na www budou brzy dostupné tří úrovňové standardy pro pořádání TT závodů všech klonů

o Každý pořadatel bude mít možnost využít manuálů pro pořádání závodů tak, aby dosáhl požadované kvalitativní úrovně

o Každý rozhodčí, nebo závodník, bude mít možnost posoudit a zaznamenat, do jaké míry se pořadateli podařilo tyto standardy naplnit

o www bude udržovat integrální hodnocení ke každému závodu v nekonečné časové řadě


Cílový stav,

kterého, věřím, částečně dosáhneme již v průběhu sezony 2011, bych tedy rád z pohledu závodníka popsal takto:

Na www.czechtriseries.cz budu mít informace o všech sériích a jejich závodech, které se v ČR pořádají, ať jsou, nebo nejsou vyhlašované svazem. Budu tak mít možnost jednoduché volby kam se přihlásit (nebo odkud se odhlásit), což na tomto www půjde jednoduše provést. Tento www mě navede na www každého pořadatele, na jeho propozice atd. Budu zde mít svůj „účet“, kde budou uvedeny všechny informace, které jsou pro přihlášky k závodům potřebné. Tento www bude nadčasový, nebude stranit žádnému pořadateli ani vyhlašovateli, bude maximálně sloužit pro závodníky a pro pořadatele závodů, resp. pro členy (ale i nečleny) Českého svazu triatlonu. 

Závěrem

V prosinci a začátkem ledna jsme ve spolupráci s některými výsledkovými firmami vyvinuli informační systém, který lze nalézt na www.czechtriseries.cz.  Všichni - pořadatelé sérií a pořadatelé jednotlivých závodů, závodníci a kluby - tak máme nástroj, jak sdílet stejnou míru informovanosti v dané tématice a snad tak všichni přispějeme ke kultivaci a růstu potenciálu českého triatlonu.

Děkuji tímto všem, kteří vynaložili značné úsilí a uplatnili své znalosti, že systém takto rychle vzniknul a přeji všem, aby dlouho a dobře sloužil.

V Praze 13.1.2011
Jaromír Horák, v.r.

 Předseda ČSTT

Český svaz triatlonu informuje všechny sportovce – plavce, běžce, cyklisty, běžkaře, pětibojaře a hlavně pak triatlety, že na adrese www.czechTRIseries.cz naleznou aktuální kalendář závodů v zimním triatlonu a aquatlonu v České republice s možností operativních přihlášek k závodům.


Jaromír Horák,

Hodnocení:
Přečteno 1324x

Komentáře

Dobrá práce Reagovat
Trocha skepse Reagovat
Re: Trocha skepse Reagovat
Re: Re: Trocha skepse Reagovat
Re: Re: Re: Trocha skepse Reagovat
Trocha optimismu Reagovat
RUBRIKY ČLÁNKŮ
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
21.5.24Evropské triatlonové eposy: Lanzarote a Šamorín
28.4.24IRONMAN Texas ovládli Hermandez a Matthews, Jana Richtrová ovládla AG
26.4.24Výsledkový servis
17.4.24Youri Keulen a Ashleigh Gentle ovládli triatlon Singapore T100
7.4.24Drama a kontroverze na IRONMAN 70.3 Oceanside 2024: Vítězství Sanderse a Knibb a sporné diskvalifikace.
28.3.24Olympijský šermíř Beran ocenil železnou ženu z Havaje. Stala se sportovcem roku Prahy 14
20.3.24Ironman nedávno aktualizoval svá pravidla, přinášející několik významných změn.
11.3.24Dominance Ditleva a Lee zahájila éru T100 v Miami
2.3.24McKenna a Sodaro ovládli Ironman Nový Zéland
19.2.24Dříve stačilo do tepla jen jezdit a dnes by tam triatlonista pomalu měl bydlet celou zimu, říká Pavel Wohl